งานแถลง หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชมพรรษา นครราชสีมา หอดูดาวภูมิภาคเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทย (ตอน งานแถลง หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชมพรรษา นครราชสีมา หอดูดาวภูมิภาคเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทย)

13-10-2015

View 1,438

วีดีโอ

รายการ : งานแถลง หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชมพรรษา นครราชสีมา หอดูดาวภูมิภาคเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทย
วันที่ : 11:34:00 | View 1438 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

12 พฤศจิกายน 2557

อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสาร :