งานแถลงข่าว ถนนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 (ตอน -)

28-12-2015

View 2,017

วีดีโอ

รายการ : งานแถลงข่าว ถนนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
วันที่ : 15:39:00 | View 2017 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558

ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสาร :