แกล้งดิน แก้ปัญหาดินเปรี้ยว ตอนที่ 1 (ตอน -)

29-10-2014

View 3,108

วีดีโอ

รายการ : แกล้งดิน แก้ปัญหาดินเปรี้ยว ตอนที่ 1
วันที่ : 13:29:00 | View 3108 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

แกล้งดิน เป็นแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว หรือดินเป็นกรด โดยมีการขังน้ำไว้ในพื้นที่ จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมีทําให้ดินเปรี้ยวจัด จนถึงที่สุด แล้วจึงระบายน้ำออกและปรับสภาพฟื้นฟูดินด้วยปูนขาว จนกระทั่งดินมีสภาพดีพอที่จะใช้

เอกสาร :