[7 เม.ย. 2560] การตรวจวัดแอลกอฮอล์ เสียง และการจราจรช่วงสงกรานต์ (ตอน [7 เม.ย. 2560] การตรวจวัดแอลกอฮอล์ เสียง และการจราจรช่วงสงกรานต์)

19-04-2017

View 2,504

วีดีโอ

รายการ : [7 เม.ย. 2560] การตรวจวัดแอลกอฮอล์ เสียง และการจราจรช่วงสงกรานต์
วันที่ : 09:37:00 | View 2504 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 

ณ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสาร :