เขตการค้าพินาศ (ตอน หนังสั้น เขตการค้าพินาศ)

27-01-2016

View 2,039

วีดีโอ

รายการ : เขตการค้าพินาศ
วันที่ : 10:51:00 | View 2039 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับประกาศเกียรติคุณของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แก่

2. ทีม Freery Films จากผลงาน "เขตการค้าพินาศ" 

เอกสาร :