สดร.แถลงข่าวเผยหลักฐานลูกไฟจากชั้นบรรยากาศ (ตอน -)

09-11-2015

View 1,768

วีดีโอ

รายการ : สดร.แถลงข่าวเผยหลักฐานลูกไฟจากชั้นบรรยากาศ
วันที่ : 14:32:00 | View 1768 | สถานี : MHESI Channel | Embed

เอกสาร :