โครงการการจัดการความรู้ (KM) 1/2 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

17-06-2022

View 4,622

วีดีโอ

รายการ : โครงการการจัดการความรู้ (KM) 1/2 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
วันที่ : 14:28:18 | View 4622 | สถานี : OPS channel | Embed