แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตอน -)

04-09-2017

View 2,787

วีดีโอ

รายการ : แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
วันที่ : 14:07:00 | View 2787 | สถานี : OPS channel | Embed

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า