พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) (ตอน -)

18-07-2017

View 2,976

วีดีโอ

รายการ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
วันที่ : 10:05:00 | View 2976 | สถานี : OPS channel | Embed

เอกสาร :