ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

15-11-2018

View 8,672

วีดีโอ

รายการ : ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
วันที่ : 07:16:27 | View 8672 | สถานี : OPS channel | Embed
Thailand 4.0 IN THE MAKING 23-25 November 2018 @ SIAM SQUARE