ตอนที่ 3/4 อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

02-05-2019

View 8,439

วีดีโอ

รายการ : ตอนที่ 3/4 อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
วันที่ : 11:07:47 | View 8439 | สถานี : OPS channel | Embed

รายละเอียด

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี