งานเสวนา ความท้าทายใหม่ของการเรียนรู้ในยุคสื่อดิจิทัล

10-08-2018

View 9,372

วีดีโอ

รายการ : งานเสวนา ความท้าทายใหม่ของการเรียนรู้ในยุคสื่อดิจิทัล
วันที่ : 15:25:17 | View 9372 | สถานี : OPS channel | Embed

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.