กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) หัวข้อ "เทคนิคการเขียนคำกล่าว"

07-05-2019

View 8,352

วีดีโอ

รายการ : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) หัวข้อ "เทคนิคการเขียนคำกล่าว"
วันที่ : 14:10:50 | View 8352 | สถานี : OPS channel | Embed

รายละเอียด

เทคนิคการเขียนคำกล่าว

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สป.วท.