แนะนำกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

14-09-2022

View 4,480

วีดีโอ

รายการ : แนะนำกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันที่ : 10:32:43 | View 4480 | สถานี : OPS channel | Embed