ตอนที่ 1/3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) ของ สป.วท. (ตอน 1)

10-05-2019

View 8,829

วีดีโอ

รายการ : ตอนที่ 1/3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) ของ สป.วท.
วันที่ : 13:59:36 | View 8829 | สถานี : OPS channel | Embed

รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.