ตอนที่ 2/3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) ของ สป.วท. (ตอน 2)

10-05-2019

View 8,465

วีดีโอ

รายการ : ตอนที่ 2/3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) ของ สป.วท.
วันที่ : 14:10:45 | View 8465 | สถานี : OPS channel | Embed

รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.