โครงการสัมมนา "องค์กรภาครัฐยุคใหม่กับการพัฒนาสื่อความรู้ในยุคดิจิทัล"

17-06-2019

View 8,449

วีดีโอ

รายการ : โครงการสัมมนา "องค์กรภาครัฐยุคใหม่กับการพัฒนาสื่อความรู้ในยุคดิจิทัล"
วันที่ : 10:23:41 | View 8449 | สถานี : OPS channel | Embed
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท จ.นครราชสีมา