ปาฐกถาพิเศษ ในโอกาสครบรอบปีที่ 18 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ตอน -)

28-10-2016

View 3,608

วีดีโอ

รายการ : ปาฐกถาพิเศษ ในโอกาสครบรอบปีที่ 18 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ : 14:54:00 | View 3608 | สถานี : OPS channel | Embed

รายละเอียด

เรื่อง "มหาวิทยาลัยกับประเทศไทย 4.0"

โดย ดร.พิเชฐ์ ดุรงคเวโรจน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสาร :