ตอนที่ 3/3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) ของ สป.วท. (ตอน 3)

10-05-2019

View 8,562

วีดีโอ

รายการ : ตอนที่ 3/3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) ของ สป.วท.
วันที่ : 15:00:50 | View 8562 | สถานี : OPS channel | Embed

รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.