การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ของกอง/ศูนย์/กลุ่ม (ครั้งที่ 1)

05-11-2021

View 4,821

วีดีโอ

รายการ : การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ของกอง/ศูนย์/กลุ่ม (ครั้งที่ 1)
วันที่ : 14:02:10 | View 4821 | สถานี : OPS channel | Embed

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ (VDO Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom