วิธีแก้ไขปัญหา การเข้าชมวีดีโอบนเว็บไซต์ IPTV

PMQA 4.0 หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (ตอน การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA 4.0 หมวดที่ 5)

11-10-2021

View 239

วีดีโอ

รายละเอียด

การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)