การอบรมสร้างความตระหนักเรื่อง "กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework)

31-01-2019

View 6,767

วีดีโอ

รายการ : การอบรมสร้างความตระหนักเรื่อง "กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework)
วันที่ : 13:49:57 | View 6767 | สถานี : OPS channel | Embed