ตอนที่ 4/4 อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ (ตอน 4)

02-05-2019

View 8,154

วีดีโอ

รายการ : ตอนที่ 4/4 อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ
วันที่ : 11:31:08 | View 8154 | สถานี : OPS channel | Embed

รายละเอียด

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี