การวิเคราะห์และกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่ากระบวนการสนับสนุน (PMQA 4.0)

04-10-2021

View 1,244

วีดีโอ

รายการ : การวิเคราะห์และกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่ากระบวนการสนับสนุน (PMQA 4.0)
วันที่ : 10:22:38 | View 1244 | สถานี : OPS channel | Embed

รายละเอียด

วันที่ 31 - 31 สิงหาคม 2564 ประชุมออนไลน์ (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom