ตอนที่ 1/4 อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ตอน 1)

02-05-2019

View 8,470

วีดีโอ

รายการ : ตอนที่ 1/4 อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
วันที่ : 10:34:11 | View 8470 | สถานี : OPS channel | Embed