รู้จักและรับมือมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry (ตอน -)

30-05-2017

View 3,024

วีดีโอ

รายการ : รู้จักและรับมือมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry
วันที่ : 14:32:00 | View 3024 | สถานี : OPS channel | Embed

รายละเอียด

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 - 14.00 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 สป.วท.

เอกสาร :