งานเสวนา "รู้เท่าทันการใช้ IT ในยุคดิจิทัล"

06-09-2018

View 8,857

วีดีโอ

รายการ : งานเสวนา "รู้เท่าทันการใช้ IT ในยุคดิจิทัล"
วันที่ : 14:03:38 | View 8857 | สถานี : OPS channel | Embed

รายละเอียด

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี