เสวนาวิชาการซีรีส์ไทยกับโลกและประเทศเพื่อนบ้าน : อัฟกานิสถานกับการเมืองโลก

21-09-2021

View 754

วีดีโอ

รายการ : เสวนาวิชาการซีรีส์ไทยกับโลกและประเทศเพื่อนบ้าน : อัฟกานิสถานกับการเมืองโลก
วันที่ : 14:09:50 | View 754 | สถานี : OPS channel | Embed
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม