โครงการการจัดการความรู้ (KM) 2/2 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

17-06-2022

View 102

วีดีโอ

รายการ : โครงการการจัดการความรู้ (KM) 2/2 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
วันที่ : 14:30:15 | View 102 | สถานี : OPS channel | Embed