load..player

รายการ : Area Based คลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ นวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

วันที่ : 21-09-2021 | View 214 | สถานี : ข่าวสารวิทยาศาสตร์ | Embed

สกู๊ปพิเศษ ผลงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ได้น้อมนำและสานต่อแนวพระราชดำริแห่งพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย เล่าผ่านโครงการ 10 ตอน
ผลงาน Area Based คลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ นวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน @I Love Flower Farm จังหวัดเชียงใหม่ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
แล้วคุณจะรู้ว่า...เทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถต่อยอดธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ