load..player

รายการ : KidBright คืออะไร

วันที่ : 17-05-2021 | View 282 | สถานี : ข่าวสารวิทยาศาสตร์ | Embed

KidBright คือ บอร์ดสมองกลฝังตัว ขนาดเล็ก ที่ประกอบไปด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ทำหน้าที่ ประมวลผล และควบคุมสั่งงานอุปกรณ์ ที่ประกอบอยู่บนบอร์ด ซึ่งได้แก่หน้าจอแสดงผลแบบ Matrix LED 

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ