load..player

รายการ : KidBright คืออะไร

วันที่ : 17-05-2021 | View 43 | สถานี : ข่าวสารวิทยาศาสตร์ | Embed

KidBright คือ บอร์ดสมองกลฝังตัว ขนาดเล็ก ที่ประกอบไปด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ทำหน้าที่ ประมวลผล และควบคุมสั่งงานอุปกรณ์ ที่ประกอบอยู่บนบอร์ด ซึ่งได้แก่หน้าจอแสดงผลแบบ Matrix LED 

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

STKC On Tour

View 354

MHESI Back-office

View 20,074

ชั่วโมงต้องวิทย์

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง สบ.

View 8,275

STKC Anime

สาระน่ารู้เกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบของการ์ตูนเอนิเมชั่น

View 68,786

ทั้งหมด: 69 รายการ (6 หน้า)