load..player

รายการ : โลกเปลี่ยน คนปรับ : เราจะอยู่อย่างไรในโลกหลังโควิด

วันที่ : 31-07-2020 | View 645 | สถานี : ข่าวสารวิทยาศาสตร์ | Embed

สรุปและนำเสนอแนวความคิดเรื่อง "7 ขยับ ปรับเปลี่ยนโลก" ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ "โลกเปลี่ยน คนปรับ: หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน" โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

แหล่งข้อมูล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

STKC On Tour

View 226

MHESI Back-office

View 17,664

ชั่วโมงต้องวิทย์

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง สบ.

View 7,739

STKC Anime

สาระน่ารู้เกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบของการ์ตูนเอนิเมชั่น

View 63,828

ทั้งหมด: 68 รายการ (6 หน้า)