load..player

รายการ : ความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ของไทย “แสงซินโครตรอน...แสงไขความลับ”

วันที่ : 15-07-2021 | View 232 | สถานี : ข่าวสารวิทยาศาสตร์ | Embed

ความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ของไทย “แสงซินโครตรอน...แสงไขความลับ” สู่การไขความลับในงานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก่อเกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสร้างนวัตกรรมมากมาย โดย

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ