load..player

รายการ : ความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ของไทย “แสงซินโครตรอน...แสงไขความลับ”

วันที่ : 15-07-2021 | View 405 | สถานี : NSM Channel | Embed

ความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ของไทย “แสงซินโครตรอน...แสงไขความลับ” สู่การไขความลับในงานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก่อเกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสร้างนวัตกรรมมากมาย โดย

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 179

NSM Channel

View 5,987

MHESI Channel

View 8,710

OPS Back-office

View 40,075

OPS channel

View 35,591

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)