ติดต่อเรา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม อาคารพระจอมเกล้า

75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. Call Center 1313

เว็บไซต์ http://iptv.mhesi.go.th

สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS :

ลงสถานทีอนุสาวรีชัยสมรภูมิ

 

สายรถประจำทางที่ผ่าน :

สาย 8, 92, 97, 67, 44, 157, ปอ.8, ปอ.509, ปอ.44, ปอ.67, ปอ.92 และ ปอ.57refresh_captcha