load..player

รายการ : Frontier Research การวิจัยขั้นแนวหน้า | Future Changer Podcast EP. 6

วันที่ : 31-07-2020 | View 1,491 | สถานี : NSM Channel | Embed

Frontier Research การวิจัยขั้นแนวหน้า ที่ตอนนี้หลายคนอาจมีคำถามว่า ประเทศไทยลงทุนลงแรงทำไปแล้วจะได้อะไรกลับมาบ้าง ผมจะมาเล่าให้ได้ทราบกันครับ ใน Future Changer Podcast EP. 6 ครับ

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

TISTR Channel

View 1,516

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 846

NSM Channel

View 24,397

MHESI Channel

View 40,716

OPS Back-office

View 49,831

STKC Society Channel

View 124,632

OPS channel

View 61,640

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)