load..player

รายการ : SDGs กับชีวิตคนเมือง

วันที่ : 16-03-2021 | View 97 | สถานี : ข่าวสารวิทยาศาสตร์ | Embed

คุณยังมีวิถีชีวิตที่อยู่ในเมืองใหญ่ ติดอยู่กับความเร่งรีบ ต้องแข่งขันกับเวลา ทำงานหนักเพื่อแลกกับคุณภาพชีวิตแบบนี้อยู่รึเปล่า? คุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ได้หมายถึงความสำเร็จในหน้าที่การงาน หรือการมีเงินทองเท่านั้น แต่หมายถึง การมีสุขภาพที่ดี สังคมที่ดี และสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย คุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มได้ง่ายๆด้วยการจัดสรรเวลาในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การกิน การออกกำลังกาย และการพักผ่อนให้เกิดความสมดุลในการใช้ชีวิต การใช้ชีวิตในเมืองใหญ่สร้างผลกระทบต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหลายด้าน เช่น มลภาวะทางอากาศ น้ำ ปัญหาขยะต่าง ๆ รวมถึงสุขภาพของคนเมือง หากคนเมืองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่าง จะช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้

"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"

ขอขอบคุณ Clip VDO : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

STKC On Tour

View 286

MHESI Back-office

View 18,944

ชั่วโมงต้องวิทย์

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง สบ.

View 8,018

STKC Anime

สาระน่ารู้เกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบของการ์ตูนเอนิเมชั่น

View 66,250

ทั้งหมด: 68 รายการ (6 หน้า)