load..player

รายการ : หนังสือเสียง โลกเปลี่ยน คนปรับ | หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน

วันที่ : 31-07-2020 | View 1,252 | สถานี : ข่าวสารวิทยาศาสตร์ | Embed

หนังสือเสียง สรุปเนื้อหาใจความสำคัญจากหนังสือ "โลกเปลี่ยน คนปรับ | หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน" โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ