load..player

รายการ : BCG Economy เมื่อไทยฝัน และไทยทำ ไทยจะทันโลก | Future Changer Podcast EP. 1

วันที่ : 31-07-2020 | View 598 | สถานี : ข่าวสารวิทยาศาสตร์ | Embed

นี่คืออนาคตของประเทศไทย ที่พวกเราจำเป็นต้องรู้ รวมถึงแผนการ “BCG Economy Model เมื่อไทยฝัน ไทยทำ แล้วไทยจะทำโลก”

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

STKC On Tour

View 286

MHESI Back-office

View 18,946

ชั่วโมงต้องวิทย์

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง สบ.

View 8,018

STKC Anime

สาระน่ารู้เกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบของการ์ตูนเอนิเมชั่น

View 66,255

ทั้งหมด: 68 รายการ (6 หน้า)