load..player

รายการ : BCG Economy เมื่อไทยฝัน และไทยทำ ไทยจะทันโลก | Future Changer Podcast EP. 1

วันที่ : 31-07-2020 | View 3,754 | สถานี : NSM Channel | Embed

นี่คืออนาคตของประเทศไทย ที่พวกเราจำเป็นต้องรู้ รวมถึงแผนการ “BCG Economy Model เมื่อไทยฝัน ไทยทำ แล้วไทยจะทำโลก”

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 5,198

TISTR Channel

View 6,670

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,434

NSM Channel

View 175,399

MHESI Channel

View 205,563

OPS Back-office

View 81,633

STKC Society Channel

View 958,211

OPS channel

View 365,095

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)