load..player

รายการ : BCG Economy เมื่อไทยฝัน และไทยทำ ไทยจะทันโลก | Future Changer Podcast EP. 1

วันที่ : 31-07-2020 | View 1,194 | สถานี : NSM Channel | Embed

นี่คืออนาคตของประเทศไทย ที่พวกเราจำเป็นต้องรู้ รวมถึงแผนการ “BCG Economy Model เมื่อไทยฝัน ไทยทำ แล้วไทยจะทำโลก”

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 270

NSM Channel

View 8,542

MHESI Channel

View 13,415

OPS Back-office

View 41,133

OPS channel

View 39,348

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)