load..player

รายการ : BCG Economy เมื่อไทยฝัน และไทยทำ ไทยจะทันโลก | Future Changer Podcast EP. 1

วันที่ : 31-07-2020 | View 1,023 | สถานี : ข่าวสารวิทยาศาสตร์ | Embed

นี่คืออนาคตของประเทศไทย ที่พวกเราจำเป็นต้องรู้ รวมถึงแผนการ “BCG Economy Model เมื่อไทยฝัน ไทยทำ แล้วไทยจะทำโลก”

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ