load..player

รายการ : BCG Economy เมื่อไทยฝัน และไทยทำ ไทยจะทันโลก | Future Changer Podcast EP. 1

วันที่ : 31-07-2020 | View 2,109 | สถานี : NSM Channel | Embed

นี่คืออนาคตของประเทศไทย ที่พวกเราจำเป็นต้องรู้ รวมถึงแผนการ “BCG Economy Model เมื่อไทยฝัน ไทยทำ แล้วไทยจะทำโลก”

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

TISTR Channel

View 1,980

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 1,100

NSM Channel

View 73,598

MHESI Channel

View 53,560

OPS Back-office

View 53,685

STKC Society Channel

View 159,192

OPS channel

View 83,825

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)