load..player

รายการ : "อุดมศึกษาพลังเปลี่ยนประเทศไทยและแก้ไขความยากจนอย่างยั่งยืนถาวร" ศ.นพ. ประเวศ วะสี

วันที่ : 31-07-2020 | View 1,027 | สถานี : ข่าวสารวิทยาศาสตร์ | Embed

9 กรกฎาคม 2563 : ศ.นพ. ประเวศ วะสี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "อุดมศึกษาพลังเปลี่ยนประเทศไทยและแก้ไขความยากจนอย่างยั่งยืนถาวร" ภายในการประชุมปรึกษาหารือ "กรอบและแนวทางขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" พร้อมทั้งมอบกรอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย งานดังกล่าวจัดขึ้นที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ