load..player

รายการ : กังหันน้ำชัยพัฒนา วิดน้ำเสียเติมออกซิเจน ตอนที่ 4 (ตอน -)

วันที่ : 29-10-2014 | View 2,891 | สถานี : MHESI Channel | Embed

กังหันน้ำชัยพัฒนาหรือเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย มีศูนย์กลางของกังหันที่เรียกว่า "เพลากังหัน" ทั้งนี้ การเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำจะช่วยให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการทางชีวภาพที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและใช้ค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียน้อย และแหล่งน้ำเสียที่กระจายไปตามแหล่งต่างๆ จึงทำให้ยากแก่การรวบรวมน้ำเสียเพื่อนำไปบำบัดในโรงบำบัดน้ำเสีย และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 4,936

TISTR Channel

View 6,501

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,338

NSM Channel

View 172,715

MHESI Channel

View 199,380

OPS Back-office

View 80,111

STKC Society Channel

View 947,299

OPS channel

View 362,122

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)