ภาพประกอบ

วิธีแก้ไขปัญหา การเข้าชมวีดิโอบนเว็บไซต์ IPTV

17-07-2017 Views 2,324

วิธีแก้ไขปัญหา สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังกล่าว กรณีที่ www.iptv.mhesi.go.th ไม่สามารถเล่นวีดิโอได้