ภาพประกอบ

คณะทำงานสื่อ อนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 เปิดเวทีเสวนา ปลุกพลังความคิด ผนึกกำลังคนรุ่นใหม่ “การเมืองไทยกับการสร้างคนไทยในศตวรรษที่ 21”

29-11-2018 Views 12,510

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมรับฟังเสวนา เวทีแลกเปลี่ยนความเห็น ในหัวข้อ“การเมืองไทยกับการสร้างคนไทยศตวรรษที่ 21” จัดโดย คณะทำงานเครือข่ายสื่อมวลชน ในคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ร่วมกับคณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) โดยมี 6 พรรคการเมืองที่ตอบรับการเข้าร่วม ประกอบด้วย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐ พรรคพลังธรรมใหม่ พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย และพรรครวมพลังประชาชาติไทย พร้อมด้วยตัวแทนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมกว่า 200 คน ณ Convention Hall อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 
     
 

 ศาสตราจารย์กิตติคุณ เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 กล่าวว่า  ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีการเติบโตทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว คนไทยจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ การเตรียมคนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด คณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 จึงได้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมสำหรับคนไทย ซึ่งประกอบด้วย คุณธรรมทั้ง 5 ข้อคือ ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาวิเคราะห์กระบวนทัศน์ในสังคม มีข้อค้นพบที่สำคัญคือ หลักคิดของคนไทยระยะหลังไม่เป็นระบบ ไม่เป็นตรรกะ ไม่เป็นเหตุผล แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ที่รวดเร็ว ทำให้คนเข้าถึงข่าวสารนั้นโดยเชื่อทันทีไม่กลั่นกรองและเกิดปฏิกิริยาทันที เช่น ความไม่ชอบใจจนไปถึงความเกลียด ต่อต้านอย่างรุนแรง ที่น่าเป็นห่วงคือ กระแสของคนนับแสนคนที่ว่า “ยืม ไม่คืน อยากได้คืนไปฟ้องเอา” จากกรณีกู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา นั่นคือ การเห็นเฉพาะประโยชน์ส่วนตน จุดนี้เป็นการปรับเปลี่ยนหลักคิดในสังคมที่ไม่พึงปรารถนาและต้องจัดการ

          การสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ของสังคมไทยยังอยู่ในวิสัยที่ทำได้ กรณีการระดมจิตสาธารณะ ในโครงการก้าวคนละก้าวที่มีการจัดการ วางแผนล่วงหน้า หรือกรณีถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย สะท้อนให้เห็นว่าการมีจิตสาธารณะทั้งในเวลาที่มีวิกฤติก็จัดการได้ แม้จะไม่มีวิกฤติก็สามารถระดมความช่วยเหลือได้ นี่คือข้อดีของกระบวนทัศน์ของคนไทย ทั้งนี้การปรับกระบวนทัศน์ใหม่ของคนไทยในศตวรรษที่ 21 จึงต้องอาศัยความต่อเนื่อง เมื่อใดที่คนคิดอย่างมีเหตุมีผล นั่นคือความสำเร็จ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและทำอย่างต่อเนื่องระยะยาว

 

  ด้านนายเทพชัย หย่อง ประธานคณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป กล่าวว่า คุณภาพของคนรุ่นใหม่ที่คิดว่าควรจะมี คือ คนที่มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความเป็นผู้นำ และที่สำคัญต้องมีคุณธรรม รู้จักความพอเพียง สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยตัวมันเองได้ไม่มาก จำเป็นต้องมีกลไก มีระบบ ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะนักการเมือง จึงหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเห็นนักการเมืองที่มีวิสัยทัศน์ไปข้างหน้า มองที่อนาคตของประเทศในการสร้างคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ส่วนคนรุ่นใหม่ก็มีส่วนในการสะท้อนต่อนโยบายทางการเมืองในการสร้างคนในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสมัยใหม่จึงควรใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการเลือกตั้งว่าตัวบุคคล พรรคการเมือง นโยบายที่คุณรุ่นใหม่มองว่าดี ตอบโจทย์สังคมมากที่สุด บนฐานของการใช้วิจารณญา

 

แหล่งที่มา : ส่วนสื่อสารองค์กร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี