ภาพประกอบ

ปส. เผยผลแช่น้ำการ์ดพลังงาน พร้อมเตรียมขยายผลวิเคราะห์ต่อด้วยเทคนิคทันสมัย

20-06-2019 Views 10,994

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา ฯ เผยผลตรวจวิเคราะห์การ์ดพลังงาน หลังทดลองแกว่งและแช่น้ำในระยะเวลาต่างกัน เตรียมเร่งวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยใช้เทคนิคเชิงลึก พร้อมแนะวิธีการส่งการ์ดไปศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค 4 สาขา เพื่อรวบรวมไปจัดการอย่างถูกต้องตามมาตรฐานต่อไปสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เผยผลตรวจวิเคราะห์การ์ดพลังงาน หลังทดลองแกว่งและแช่น้ำในระยะเวลาต่างกัน เตรียมเร่งวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยใช้เทคนิคเชิงลึก พร้อมแนะวิธีการส่งการ์ดไปศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค 4 สาขา เพื่อรวบรวมไปจัดการอย่างถูกต้องตามมาตรฐานต่อไป

          จากกรณีที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้เผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์การ์ดพลังงานเบื้องต้นไปแล้วนั้น ต่อมา ปส. ได้ทดสอบน้ำที่ผ่านการแกว่งการ์ดพลังงานเป็นเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีการปนเปื้อนของธาตุยูเรเนียม หรือทอเรียมในน้ำแต่อย่างใด จากนั้นได้ทดลองแช่การ์ดทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมง และหนึ่งชั่วโมงตามลำดับ ด้วยระบบวิเคราะห์แกมมาสเปคโตรสโคปี (Gamma Spectroscopy) ผลการวัดตัวอย่างน้ำไม่พบการปนเปื้อน ในตัวอย่างน้ำเช่นกัน

          ต่อจากนี้ ปส. จะเร่งเดินหน้าตรวจวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม อาทิ การตรวจสอบการปนเปื้อนของธาตุยูเรเนียม หรือทอเรียมในน้ำหลังการแช่การ์ดพลังงานในระยะเวลาที่นานขึ้น การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีรังสี การวัดปริมาณรังสีที่ได้รับจากการนำการ์ดพลังงานติดตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย นอกจากนี้จะสืบหาแหล่งที่มาด้วยวิธีการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ และจะเร่งนำผลการตรวจวิเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยเร็ว

 

 

ทั้งนี้หากประชาชนมีความกังวลใจ และประสงค์จะจัดการกับการ์ดพลังงาน สามารถจัดส่งไปยัง ปส. กรุงเทพมหานคร หรือจัดส่งให้ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาคที่ประจำใน 4 ภาค ได้แก่

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (อาคาร B2) ชั้น 2 เลขที่ 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 211434

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดขอนแก่น อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้น 2 ห้อง NESP-209 มหาวิทยาลัยขอนแก่นถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043 047400 ต่อ 106

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ภาคตะวันออก) จังหวัดระยอง อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 (มุกด้านหลัง) ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ 038 694168

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ภาคใต้) จังหวัดสงขลา ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 2) ชั้น 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074 282931

          โดยบรรจุการ์ดพลังงาน กรณีจำนวนไม่เกิน 10 การ์ด ในถุงพลาสติกที่มัดแน่นหนา และบรรจุในหีบห่อที่แข็งแรงมิดชิด พร้อมทั้งเขียนกำกับไว้ด้านนอกของหีบห่อว่า “การ์ดพลังงานส่งเพื่อการจัดการ” ทั้งนี้หากเกินจำนวนที่กำหนด โปรดประสานรายละเอียดไปยังสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติโดยตรง เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติต่อไป ปส. จะดำเนินการนำการ์ดพลังงานไปวิเคราะห์เพิ่มเติม รวมทั้งรวบรวมจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานต่อไป

 

แหล่งที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม