ภาพประกอบ

3 หน่วยงานกระทรวงวิทย์ MOU กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผนึกกำลังวิจัยนิวเคลียร์-รังสีพัฒนาการแพทย์ไทย

01-05-2019 Views 10,930


         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินหน้าพัฒนาวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์และรังสีในการวินิจฉัยและรักษาโรค พร้อมพัฒนาบุคลากรสู่ HR 4.0

         เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วย ดร. พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร. สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสักขีพยาน

         นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย กล่าวถึงเจตนารมณ์ของ ปส. ในการร่วมลงนามครั้งนี้ว่า ปส. ปฏิบัติภารกิจกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศมากว่า 58 ปี ที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่มีการนำพลังงานนิวเคลียร์และรังสีไปใช้สำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรค การพัฒนาบุคลากรก็มีความสำคัญ จำเป็นต้องให้มีความทันสมัยไปพร้อมกับเทคโนโลยีดังกล่าว โดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันที่มีความเป็นเลิศ และมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีทางการแพทย์ โดย ปส. พร้อมยืนหยัดกำกับดูแลความปลอดภัยไปพร้อมกับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1123 - 1127

แหล่งที่มา : กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)