ภาพประกอบ

อพวช. เปิดตัวนิทรรศการใหม่ “ไขปริศนาสายลับ” 24 เม.ย. 61 ที่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

27-04-2018 Views 12,031

24 เมษายน 2561 / ปทุมธานี – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เปิดตัวนิทรรศการ “ไขปริศนาสายลับ” (Spy Code Breaker) หวังสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของรหัสลับ รวมถึงการสร้างรหัสและถอดรหัส โดยอาศัยเทคโนโลยีมาพัฒนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   ซึ่งมุ่งเน้นการปลูกฝังทักษะด้านวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้และหาคำตอบอย่างเป็นระบบ จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 
     
 

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มีแนวคิดในการนำวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้กับประเทศมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีแนวคิดในการประกอบอาชีพที่มีวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก คือ “วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน และวิทย์เสริมแกร่ง”องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. นับเป็นหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศ โดยเริ่มต้นจากเยาวชน ด้วยการสร้างความตระหนักและสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ จากนิทรรศการ กิจกรรมเสริมศึกษา และการประกวดแข่งขันต่าง ๆ เป็นต้น การที่ อพวช. ได้พัฒนานิทรรศการ “ไขปริศนาสายลับ” (Spy Code Breaker) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของรหัสลับ รวมถึงการสร้างรหัสและถอดรหัส โดยอาศัยเทคโนโลยีมาพัฒนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งมุ่งเน้นการปลูกฝังทักษะด้านวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้และหาคำตอบอย่างเป็นระบบให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชม และสามารถเห็นภาพการเชื่อมโยงอาชีพกับวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อีกด้วย

 
     
 

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ทุกยุคสมัยการมีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ในครอบครองถือเป็นการสร้างความได้เปรียบในการต่อรองหรือแข่งขันกัน และปัจจุบันนี้โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ทำให้ต้องตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล จึงเกิดอาชีพสายลับ ซึ่งเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสาะแสวงหาข้อมูล ทั้งในด้านมืดและด้านสว่างของสังคม เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบให้กับประเทศหรือพรรคพวกของตนเอง แม้สายลับหรือจารชนจำนวนมากนั้น  โลดแล่นสร้างผลงานให้เป็นที่ปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ แต่เบื้องหลังการทำงานของพวกเขาเหล่านั้นกลับไม่เป็นที่ทราบกันในหมู่สาธารณชนแต่อย่างใด

 
     
 

นิทรรศการ “ไขปริศนาสายลับ” (Spy Code Breaker) จึงเป็นนิทรรศการที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าชมมีโอกาสได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของอาชีพสายลับ ที่มีส่วนเกี่ยวพันกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลก สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาการของรหัส (Cryptography) ที่ครอบคลุมทั้งการสร้างชุดรหัสลับเพื่อเก็บรักษาและถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นความลับ และการถอดรหัสเพื่อให้ได้มาซึ่งความลับของฝ่ายศัตรู รวมทั้งพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรหัสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยยังมุ่งเน้นการปลูกฝังทักษะด้านกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้และหาคำตอบอย่างเป็นระบบ และวิธีการปกป้องข้อมูลจากผู้ไม่หวังดี โดยแบ่งโซนนิทรรศการออกเป็น 6 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 แนะนำนิทรรศการ : เพื่อเข้าใจตัวตน คุณสมบัติ และภารกิจของสายลับ โซนที่ 2 ทักษะสายลับ : เพื่อฝึกฝนทักษะที่สำคัญในการทำงานของสายลับ โซนที่ 3 รหัสลับ : เพื่อเข้าใจหลักการสร้างรหัส และทดลองถอดรหัสลับ โซนที่ 4 รหัสในปัจจุบัน : เพื่อทราบถึงรหัสลับในยุคดิจิทัล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว โซนที่ 5 อุปกรณ์สายลับ : รู้จักอุปกรณ์ที่สายลับใช้เพื่อสืบหาและบันทึกข้อมูล และโซนที่ 6 ห้องทดสอบ : ทดสอบความสามารถ ใช้ทักษะที่ได้ฝึกฝนเพื่อพิสูจน์ให้โลกรู้ว่า คุณคือสายลับตัวจริง โดยผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้รับภารกิจค้นหาคำตอบที่ถูกซ่อนอยู่ภายในนิทรรศการ ซึ่งจะมี passport เป็นโจทย์ให้ค้นหา

 

 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมศึกษา เพื่อสร้างความสนุกสนานท้าทาย ประกอบด้วย กิจกรรมสอดส่องมองหารหัส สนุกไปกับการเข้ารหัสคำถามในแบบของตัวเอง และหาคำตอบจากการถอดรหัสด้วยแว่นตาสายลับ กิจกกรรม Master Spy Walk Rally สนุกไปกับการสวมบทบาทเป็น สายลับเฉพาะกิจ เพื่อสืบหาคนร้าย และรหัสลับ ที่ถูกซ่อนอยู่ภายในนิทรรศการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมสายลับนักประดิษฐ์ สนุกไปกับการจินตนาการ และสร้างสรรค์ผลงานในการประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับสายลับ ในแบบฉบับของตัวเอง และกิจกรรม Spy workshop Activity เรียนรู้ เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม "สายลับนักสื่อสาร"

นิทรรศการ “ไขปริศนาสายลับ” (Spy Code Breaker) เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 -16.00 น. วันเสาร์ –อาทิตย์ เวลา 09.30 -17.00 น. ที่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2122, 2123 หรือ www.nsm.or.th หรือ www.facebook.com/NSMthailand

 

แหล่งที่มา : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)