ภาพประกอบ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมกิจกรรม พิธีศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

25-04-2019 Views 11,309

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16.00 น. ณ.พระลานพระราชวังดุสิต รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรม พิธีศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และน้อมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันจักรี