ภาพประกอบ

ต้อนรับ พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

06-02-2019 Views 2,466

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ให้นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 โดยมีผลเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

 

 
     
 

 

ในการนี้ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และไหว้ศาลพระภูมิ ณ บริเวณด้านหน้ากรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหาร ที่มาให้การต้อนรับ ตลอดจนร่วมประชุมมอบนโยบายกับผู้บริหารจากหน่วยงาน

 

 
     
 

 

 

แหล่งที่มา : ส่วนสื่อสารองค์กร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี