load..player

รายการ : ครอบครัวหรรษากับเทคโนโลยีนิวเครียร์ ตอนที่ 2 (ตอน 2)

วันที่ : 29-10-2014 | View 1,394 | สถานี : MOST Cartoon Club | Embed

ปัจจุบันนี้หลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ได้หันมาให้ความสนใจกับการศึกษาและพัฒนาการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในทางสันติ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับโลกของเราจนทุกวันนี้ พลังงานนิวเคลียร์ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอย่างใกล้ชิด

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ