load..player

รายการ : นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ : 23-07-2020 | View 1,361 | สถานี : ส่องโลกนวัตกรรม | Embed

ตอน 9 : นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (28 ส.ค. 58)

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโฟมหรือพลาสติก เป็นวัสดุย่อยสลายยาก และอาจมีสารอันตรายปนเปื้อนมาด้วยเวลาที่เรานำมาใส่อาหาร แต่วันนี้เราะจะไม่ต้องกังวัลกับปัญหาเหล่านี้อีกแล้วเพราะว่ามีการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีความปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา ไปติดตามพร้อมกันในส่องโลกนวัตกรรม....

แหล่งข้อมูล : ThaiPBS

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

TISTR Channel

View 1,547

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 865

NSM Channel

View 24,889

MHESI Channel

View 41,329

OPS Back-office

View 50,066

STKC Society Channel

View 125,457

OPS channel

View 62,219

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)