ชั้นบรรยากาศ (Layers of atmosphere)

09-08-2023

View 350

วีดีโอ

รายการ : ชั้นบรรยากาศ (Layers of atmosphere)
วันที่ : 14:47:58 | View 350 | สถานี : STKC Society Channel | Embed